Politika privatnosti i Politika kolačića

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Lior d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Politika zaštite privatnosti obuhvaća:

  • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka,
  • Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies),
  • Sigurnost,
  • Rokove pohranjivanja,
  • Prava korisnika,
  • Automatiziranu obradu,
  • Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt.

Za detaljnije informacije o svakom pojedinom području molimo Vas da koristite poveznicu UVJETI KORIŠTENJA.

Lior d.o.o. Slavonski Brod – Poduzeće za proizvodnju, montažu i remont industrijskih postrojenja, čeličnih konstrukcija i posuda pod tlakom

O nama

Društvo LIOR d.o.o. osnovano je 1996. godine. Tijekom godina Društvo se bavilo projektiranjem, izradom, rekonstrukcijom, održavanjem industrijskih i energetskih objekata, čeličnih konstrukcija i tlačne opreme.

Danas, nakon 20ak godina kontinuiranog ulaganja u znanje i kvalitetu, poduzeće LIOR d.o.o. je afirmirani proizvođač čeličnih konstrukcija, tlačne opreme te segmenata iz prehrambene industrije, termoenergetike i hidroenergetike, industrije građevinskog materijala, izrada segmenata vagona te ostalih kompleksnih industrijskih postrojenja.

Kontaktirajte nas:   +385 35 260 640