Politika privatnosti i Politika kolačića

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Lior d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Politika zaštite privatnosti obuhvaća:

  • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka,
  • Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies),
  • Sigurnost,
  • Rokove pohranjivanja,
  • Prava korisnika,
  • Automatiziranu obradu,
  • Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt.

Za detaljnije informacije o svakom pojedinom području molimo Vas da koristite poveznicu UVJETI KORIŠTENJA.

Izjava o sufinanciranju – Lior d.o.o. Slavonski Brod

Izjava o sufinanciranju

Izjava o sufinanciranju

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

ESIF EU HB

Kontaktirajte nas:   +385 35 260 640