Politika privatnosti i Politika kolačića

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Lior d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Politika zaštite privatnosti obuhvaća:

  • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka,
  • Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies),
  • Sigurnost,
  • Rokove pohranjivanja,
  • Prava korisnika,
  • Automatiziranu obradu,
  • Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt.

Za detaljnije informacije o svakom pojedinom području molimo Vas da koristite poveznicu UVJETI KORIŠTENJA.

Lior d.o.o. – Lior d.o.o. Slavonski Brod

Lior d.o.o.

O nama

Društvo LIOR d.o.o. je osnovano 1996 godine. Tijekom godina Društvo se bavilo projektiranjem, izradom, rekonstrukcijom, održavanjem industrijskih i energetskih objekata, čeličnih konstrukcija i tlačne opreme.

Danas, nakon 20ak godina kontinuiranog ulaganja u znanje i kvalitetu, poduzeće LIOR d.o.o. je afirmirani proizvođač čeličnih konstrukcija, tlačne opreme te segmenata iz prehrambene industrije, termoenergetike i hidroenergetike, industrije građevinskog materijala, izrada segmenata vagona te ostalih kompleksnih industrijskih postrojenja.


LIOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, projektiranje, inženjering, trgovinu i uvoz-izvoz | MBS: 050009746 | OIB: 15714631583
Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu | Temeljni kapital: 20.000,00 kuna | Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivan Simeon
Adresa: Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod | Telefon: +385 35 260 640 | E-mail: lior@lior.hr | IBAN: HR17 2340 0091 1001 50934

Kontaktirajte nas:   +385 35 260 640